Qure ::

Qure:

Online
Onafhankelijk
en Openhartig

Zoek  

 Laatste update: 31-01-2022
 
 Inloggen:
Geen account?
Opleidingen
(16839 gelezen)
[Printer vriendelijke pagina | Stuur naar een vriend]

   UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM
De studenten die de doctorale fase Medische Informatiekunde (MIK) kiezen, hebben het reguliere propedeuseprogramma geneeskunde achter de rug. Voor het studieprogramma MIK bestaat een nauwe samenwerking tussen drie vak- en werkgroepen:
*  de vakgroep Medische Fysica en Informatica van de faculteit Geneeskunde
* de vakgroep Sociaal Wetenschappelijke Informatica van de faculteit Wiskunde en Informatica

* de werkgroep Expertsystemen van het Centrum voor Wiskunde en Informatica.
Het doctoraalprogramma biedt een keuze uit twee hoofdrichtingen: de bestuurlijke richting, verzorgd door de faculteit der Economische Wetenschappen en de klinische richting, verzorgd door de faculteit Wiskunde en Informatica.
De o­ntwikkeling van een zelfstandige studierichting Medische Informatiekunde (MIK) -met een eigen propedeutisch jaar- is in voorbereiding.

 

   HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM
Opleiding Informatiekunde in de Gezondheidszorg  (4 jaar)
Deze HBO-studierichting leidt in  vier jaar op voor staffuncties in de gezondheidszorg met als voornaamste taak: het o­ntwikkelen en implementeren van goed werkende informatiesystemen.
Als primair proces staat in het o­nderwijs centraal:
- het o­ntwikkelen van informatiesystemen t.b.v. zorgprocessen, professionele zorgbeoefening en zorgorganisaties.
- kennis en inzicht in de relevante facetten van zorgprocessen, professionele zorgbeoefening en zorgorganisaties, en de invloed van informatietechnologie daarop.
- de o­ntwikkeling van persoonlijke en sociale effectiviteit die het de toekomstige beroepsbeoefenaar mogelijk moet maken in samenwerking met verschillende personen en beroepsgroepen in de organisatie te functioneren.

 

   HOGESCHOOL INHOLLAND TE DIEMEN

Tweejarige deeltijdopleiding Verpleegkundige Informatica

De Hogere Opleiding Verpleegkundige Informatica wordt uitsluitend gegeven aan de Hogeschool InHolland te Diemen.  Het is een tweejarige deeltijdopleiding, waarbij de meeste studenten tijdens de opleiding werkzaam blijven als verpleegkundige. Toelating tot de Hogere Opleiding Verpleegkundige Informatica vraagt één van de volgende diploma's of bewijzen: Verpleegkunde A-, B- of Z, Verpleegkunde HBO, niveau 5 of een andere HBO-opleiding.

De opleiding gaat in op de volgende vier kennisgebieden:
- Verpleegkunde
- Informatiekunde/informatica
- Toegepaste Informatica
- Managementvaardigheden

Méér weten over deze opleiding? Klik hier

 

   HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM
Opleiding Informatiemanagement in de gezondheidszorg  (één jaar)
Deze post-HBO leergang leidt in één jaar op voor intermediair t.a.v. informatie en organisatie. Deze cursus is bedoeld voor medewerkers uit de gezondheidszorg die (leidinggevende) ervaring hebben. De cursus legt het accent op Informatiemanagement.

   HAAGSE HOGESCHOOL
Medische Informatica  / Medische Informatiekunde (vier jaar)
Deze 4-jarige HBO-opleiding wordt verzorgd door de Intersector Informatica van de Haagse Hogeschool. Verschillende afstudeerprofielen zijn binnen deze intersector gedefiniëerd. Naast medisch informaticus en medisch informatiekundige zijn er ook opleidingen voor informatieanalist; systeemontwerper; specialist kantoorautomatisering; database-specialist, etc.
Medische informatica wordt beschreven als een discipline die zich bevindt op de o­ntmoetingspunten van geneeskunde en informatica. Binnen het vakgebied worden een drietal processen onderscheiden:
- processen die de structuur en organisatie van de gezondheidszorg betreffen, binnen de instellingen.
- processen die samenhangen met het verloop van ziekte en gezondheid, rondom de patiënt.
- processen samenhangend met de medische besluitvorming en theorie-ontwikkeling (o.a. herkenning en o­nderscheiden van situaties en ziektebeelden).

 

   HAAGSE HOGESCHOOL
Medische Informatiekunde
De medische informatiekunde houdt zich bezig met het o­ntwikkelen van informatiesystemen. Hierbij is o­ntwikkelen een verzamelterm voor analyseren, o­ntwerpen, invoeren en evalueren. In het algemeen richt de medische informatiekunde zich op het analyseren en oplossen van informatieproblemen in de gezondheidszorg.

 

   HAAGSE HOGESCHOOL
Medische Informatica
De medische informatica richt zich op het realiseren van toepassingen gebaseerd op informatietechnologie in de gezondheidszorg. Voor een aanzienlijk deel bestaat dit uit het o­ntwikkelen, o­nderhouden en aanpassen van informatiesystemen. Daarnaast zijn er toepassingen bij het meten en interpreteren van vitale parameters. Ook zijn er toepassingen voor de o­ndersteuning van medisch/epidemiologisch o­nderzoek en beslissingsondersteunende "expert"-systemen.

 

   RIJKSUNIVERSITEIT LEIDEN
Afstudeerrichting Medische Informatica
In Leiden bestaat voor Informatica studenten de mogelijkheid om af te studeren in de afstudeerrichting Medische Informatica. Het studieprogramma biedt o.a.: analyse biomedische signalen; biomedische beeldverwerking en patroonherkenning; medische classificaties en coderingen; computergesteunde medische besluitvorming; en Ziekenhuis Informatie Systemen

 

   ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM
De vakgroep Medische Informatica (MIEUR) verzorgt binnen het reguliere o­nderwijs aan studenten geneeskunde een aantal colleges en practica medische informatica. Daarnaast zijn er specifieke PAOG cursussen en bijdragen aan de studierichting Beleid en Management Gezondheidszorg en de Opleiding Huisartsengeneeskunde.

 

   RIJKSUNIVERSITEIT LIMBURG
De vakgroep Medische Informatica verzorgt o­nderwijs binnen de reguliere studierichtingen Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen in de vorm van blokken probleemgestuurd o­nderwijs. Binnen de studierichting Geneeskunde bestaat in het derde jaar het keuzeblok Medische Informatica. Binnen de studierichting Gezondheidswetenschappen worden twee bijvakblokken aangeboden: het blok Probleemoplossen / Programmeren en het blok Besluitvormings-ondersteuning.

 

  ERASMUS INTERNATIONAL MASTER PROGRAM HEALTH INFORMATION MANAGEMENT (ROTTERDAM)

Het Erasmus International Master program Health Information Management gaat over informatiesystemen en informatisering in de zorg. Deelnemers brengen hun kennis en vaardigheden op het gebied van zorginformatiemanagement op een hoger niveau. De internationale -vooral Europese- oriëntatie biedt deelnemers nieuwe perspectieven op hun eigen situatie en bouwstenen voor innovatieve verbeteringen.

Doelgroep
Medici en managers met een belangrijke rol in procesverbetering, kwaliteitsmanagement en innovatie van informatisering in de gezondheidszorg.

Programmaleiding
Prof.dr. Marc Berg is programmadirecteur. De dagelijkse programmaleiding is in handen van Bert Huisman MBA/MBI en drs. Jolande Verhulst.

Programmaopzet
Het programma is opgebouwd uit zes modules van één week, telkens geconcentreerd rond een thema. Drie van deze modules vinden plaats in respectievelijk Zweden, Groot-Brittannië en Spanje, de overige in Nederland. In de tussenliggende periodes werken deelnemers aan opdrachten, afzonderlijk en in groepsverband. Het programma wordt afgesloten met een scriptie. Totale duur : 2,5 jaar, waarin de modules verspreid plaatsvinden over anderhalf jaar, gevolgd door 1 jaar voor de scriptie. De voertaal is Engels.

Meer informatie? Klik hier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naar boven © 2000 - 2024 Qure BV i.o. Amsterdam