Qure ::

Welk ministerie probeerde 100 miljoen euro op EPD-gebied te verdelen met 2,2 ambtenaar?

Zoek  

 Laatste update: 31-01-2022
 
 Inloggen:
Geen account?


QURE FAQ (Veel gestelde vragen)
Categorie: Hoofdmenu -> Deze site

Vraag

Antwoord

Wat betekent Qure?

Spreek uit Kjoer. Qure heeft niets van doen met het Engelse woord "Cure". Wij bieden geen totaaloplossing. Qure is geen panacee. Wij doen alleen ons best met onafhankelijke informatie. En de Q is een mooie letter.
De gezondheidszorg bestaat uit een Cure- en een Care-sector. Qure richt zich op de Cure-sector én op de AWBZ-sector (ofwel Care-sector). Over de hele zorg berichten wij zonder concessies en nimmer aan de leiband, ook al betaalt dat helaas beter. De lezer staat centraal en krijgt neutrale informatie, zonder poespas, zonder bombarie en zonder Hallelujah-verhalen. Gewoon nuchter en desnoods saai.
Qure: niet heilig, wel eerlijk.Naar boven
Wie heeft Qure gestart?

Qure is een initiatief van Ton Smit, sinds 1988 als zelfstandig journalist, gespecialiseerd in ICT in de zorgsector. Dat is vele jaren ervaring.
Begin 2000 wilde Ton Smit een volstrekt onafhankelijk tijdschrift uitbrengen over ICT in de zorgsector. Dat zou Qure Magazine heten. De tijd was rijp: de zorgICT raakte in een stroomversnelling. Ton Smit vertelde zijn plannen aan Ton Sonneveldt, een hoge ambtenaar, destijds hoofd BIO/ICT bij het Ministerie van Volksgezondheid. Dat had de journalist niet moeten doen. Het was een raar gesprek, herinnert hij zich. "De taperecorder mocht niet aan". Enkele maanden later kwam er opeens een tijdschrift uit over ICT in de zorgsector, met de redactie propvol ambtenaren (van BIO/ICT) en semi-ambtenaren (ZonMW) en vriendjes. Alle voorbereidingen van Ton Smit -en alle investeringen- waren voor niets geweest.
Met Qure via Internet wordt getracht andermaal een nieuwe balans aan te brengen, met online 100% onafhankelijke informatie. Twee maal is scheepsrecht.
O ja, de plannen rond Qure zijn dit maal niet afgestemd met de overheid.

Naar boven
Wie betaalt Qure?

Uzelf betaalt Qure, als abonnee. De meeste inkomsten komen volgens ons model uit abonnementen. Een klein deel uit advertenties.
Het produceren en actueel houden van Qure is kostbaar. Het elke dag vergaren van actueel en onafhankelijk nieuws over zorgICT is arbeidsintensief en vraagt een hoge mate van deskundigheid. Wij leggen tienduizenden kilometers af voor objectief nieuws en onafhankelijke meningen. Qure doet dat met een compact team medewerkers, database-deskundigen en vormgevers. Onze doelgroep is klein maar heeft redelijk doorgeleerd: artsen, paramedici, consultants, directeuren van zorginstellingen, ICT-deskundigen, stafmedewerkers bij zorgkoepels en knappe koppen bij zorgverzekeraars.
Die doelgroep wil geen knollen voor citroenen. Onze investeringen en kosten worden betaald uit abonnementen, "banners" en advertenties. Soms staat er een advertentie naast een artikel. Kan gebeuren. Maar de inhoud is altijd 100% onbeïnvloed. Zo stimuleren wij nette adverteerders en houden we verkopers van luchtkastelen buiten de deur.

Naar boven
Hoe onafhankelijk is Qure?

Qure is géén His Masters Voice. Wij lopen aan niemands teugel. Qure draait geen platen op verzoek. Artikelen zijn nooit stiekeme advertorials. Wij lopen niet aan de leiband van overheid, van Hoge Ambtenaren, van Nictiz, van koepels, ICT-industrie of consultancy-bedrijven. Qure bestaat niet bij gratie van geheime fondsen of subsidies of onderhandse één-tweetjes. Geen gegoochel, geen vriendjespolitiek. Onze onafhankelijkheid is ons keurmerk. Bij Qure staat de lezer centraal, zonder flauwekul. Wij gaan niet in op voorstellen van ICT-leveranciers die de werkelijkheid mooier willen maken. Of die "graag dat ene zinnetje eruit willen". Tenzij het een aantoonbare fout is.
Qure heeft niet de waarheid in pacht, maar geeft vaak wel een eigen mening. Daar hoeft u het niet mee eens te zijn.

Naar boven
Richt Qure zich ook op de Vlaamse gezondheidszorg?

Jazeker. Maar gunt u ons enige tijd en ruimte voordat wij voldoende expertise hebben om vaker met kennis van zaken over de zorgICT in Vlaanderen te rapporteren. Daar wordt nu hard aan gewerkt. Commentaar, suggesties, kritiek? Wij zijn als Nederlanders een beetje lomp maar we kunnen tegen een stootje. Nochtans bij Qure wel. Vast en zeker. We snakken naar uw inbreng. Maar ook nu al brengt Qure redelijk wat nieuws over Begische software. Gebruik de zoekfunctie en ziet wat u het oplevert. Nederland blijft de focus, dus bij ICT in de tandartsenzorg schrijven wij “verstandskies” en niet “wijsheidstand”.


Naar boven
Heeft Qure de waarheid in pacht?

Nee, natuurlijk niet. Wij bieden informatie, die zo goed mogelijk gecontroleerd is. Qure schrijft geen persberichten over, tenzij het pure mededelingen zijn. Bijna altijd zit er extra speurwerk bij.
Qure meent goed geïnformeerd te zijn en geeft soms een eigen mening. Of: anderen geven hun mening binnen Qure. Daar hoeft u het niet mee eens te zijn. De redactie van Qure is het er mogelijk óók niet mee eens. Onafhankelijke meningen kunnen prikkelen, en dat is gezond.
En bent u het ergens niet mee eens, dan kunt u uw gram kwijt op de open discussielijst. Op de inhoud oefent de redactie geen enkele invloed uit. Het enige criterium is dat u zich op een valide wijze kunt identificeren. Zo proberen we anonieme bijdragen te voorkomen.
Ons motto: de gezondheidszorg moet een normale open sector worden, met meer openheid en minder achterkamertjespolitiek. Door openlijke journalistiek –en zo nodig kritische artikelen- wil Qure daaraan bijdragen.


Naar boven
Hoe lang bestaat Qure al?

Qure ging officieel de lucht in op 12 maart 2004. Enkele maanden eerder werden de nieuwsberichten, achtergrondartikelen en analyses al verspreid aan een kleine groep geïnteresseerden. Geleidelijk bleek de vraag naar onafhankelijke informatie groot genoeg voor een landelijke uitrol.

Naar boven
Wie zit er in de Qure Adviesraad?

Momenteel worden enkele vooraanstaande en onafhankelijke personen benaderd, die in de Qure AdviesRaad zitting kunnen nemen.

Naar boven
Heeft Qure ook een Mission Statement?

Qure wil door actuele, onafhankelijke, objectieve en openhartige berichtgeving bijdragen aan de totstandkoming van een landelijk Elektronisch Patiëntendossier ofwel EPD. Dat EPD zal vorm moeten krijgen op een rationele en exploiteerbare basis. ICT is daarbij het sluitstuk, niet het startpunt. Zonder bereidheid tot samenwerken is een EPD niet haalbaar, en zijn ICT-oplossingen futiel. ICT is geen doel maar middel, voor meer werkplezier voor zorgverleners, voor meer efficiënte zorgprocessen en betere zorg voor de patiënt/consument. Het EPD -met welke definitie dan ook- raakt vele belangen in de zorgsector. Explicitering van die belangen is een voorwaarde voor open uitwisseling van medische gegevens.
Ons uitgangspunt: de zorgICT moet een normale branche worden, met openbare besluitvorming, met openheid over gesubsidieerde projecten, zonder concurrentievervalsing via subsidies, met openheid over de vele geldstromen, zonder loze juichverhalen en zonder gemanipuleerde media. Dus zónder ambtenaren in de eindredactie.

Naar boven
Is Qure ISO-gecertificeerd?

Nee. Ook geen plannen in die richting.

Naar boven
Mag ik artikelen van Qure verder verspreiden of overnemen?

Nee, dat mag niet. Op elk artikel is het Auteursrecht van toepassing. Citeren is alleen toegestaan volgens de wettelijke criteria. Iedereen op Internet heeft gratis toegang tot het open gedeelte van Qure. Het besloten gedeelte -met gedetailleerde informatie- is uitsluitend voor betalende abonnees. De aan u verstrekte informatie is alleen voor u als abonnee bedoeld. Inlognaam en wachtwoord zijn gebonden aan één abonnee. Met die voorwaarde heeft u ingestemd toen u een abonnement nam. Bescherming van het Auteursrecht is een garantie voor het voortbestaan van Qure. Wij moeten er van leven. Qure gaat uit van het Zevende Gebod, heel eenvoudig.

Naar boven
Is Qure gelieerd aan Nictiz?

Nee. Qure is groot voorstander van landelijke regie inzake zorgICT, maar is volledig onafhankelijk van Nictiz.
Qure heeft een eigen mening. Qure laat veel meningen van onafhankelijke deskundigen horen. En ook die van Nictiz.

Naar boven
Hoe onafhankelijk is Qure?

Honderd procent. Dat zit in onze genen. Nog niet zo lang geleden moest de hoofdredacteur van een bekend ICT-weekblad -dat veel over zorgICT publiceerde- op het matje komen bij de secretaris-generaal van VWS. Dat was Roel Bekker, de tweede man van VWS, vlak onder de minister. Topambtenaar Bekker vond de jarenlang geplaatste artikelen "karikaturaal" en te weinig positief. Of er niks aan gedaan kon worden? De hoofdredacteur (Bas Linders) zwichtte voor druk van het ministerie. Ook Nederland heeft zijn grappige kantjes.
We hebben het over de AutomatiseringGids. Onze hoofdredacteur Ton Smit (die toen o.a. voor de AutomatiseringGids werkte) ging daarmee niet accoord - en vertrok onmiddellijk.
Als direct gevolg daarvan is Qure gestart.
Qure laat zich niet op het matje roepen en gaat uit van de persvrijheid -een prachtig principe- zoals vastgelegd in de Nederlandse Grondwet. Qure hanteert alle journalistieke normen van hoor/wederhoor, repliek, correctie, etc. Wij zijn netjes en doen ons best. Ergens niet mee eens? Dan kunt u onbeperkt lamenteren op de Qure discussielijst. Roep ons maar tot de orde.
Qure, met volop zelfreinigend vermogen.
O ja. De AutomatiseringGids schrijft soms nog steeds over zorgICT. De artikelen worden geschreven door de mevrouw van de financiële administratie.

Naar boven
Waarom is Qure niet gratis?

Bent u arts, dan krijgt u betaalt per verrichting of per consult. Maakt u software, dan komt uw inkomen uit licenties, onderhoudscontracten of maatwerk-software. Bent u ambtenaar, dan komt uw salaris uit de schatkist, via de belasting. Qure kan alleen bestaan bij gratie van het Auteursrecht. Kan iemand de prijs voor een jaarabonnement niet opbrengen? Qure organiseert graag een online steunactie.
Qure, om de dooie dood geen shareware.

Naar boven
Hoeveel bestanden mag ik als abonnee downloaden?

Ale betalend abonnee heeft u vrij toegang tot alle artikelen van de afgelopen twee weken. Daarnaast mag u elke maand dertig artikelen inzien van de periode daarvóór. Wij kozen deze eenvoudige systematiek omdat artikelen en informatie waarde hebben. Bij sommige dagbladen kunt u artikelen uit het digitale archief bestellen via uw GSM, voor 1,15 euro per stuk. Helaas werkt dat niet altijd. Véél te ingewikkeld.

Nog meer vragen?
Wilt u nog méér weten? Mail ons uw vragen en besognes via info@Qure.nl. Vragen staat vrij. Bij meer dan incidentele interesse wordt het antwoord als FAQ open en eerlijk vermeld.

Naar boven
Pinguïns? Is Qure gelieerd aan Linux of Open Source projecten?

Nee hoor.
Die overeenkomst is 100% toevallig. Een pinguïn is een matig aaibaar dier, redelijk rechtlijnig, instinctief, nogal carnivoor en met zo nodig een scherpe snavel. Dat scherpe puntje ziet u ook in de Q van Qure. Pinguïns gaan hun eigen gang en zijn niet geschikt als huisdier, Qure ook niet. Alleen online is Qure verteerbaar. Een pinguïn leeft in twee werelden. In de antarctische ijslandschappen wordt onhandig gewaggeld, maar onder water zijn pinguïns razendsnelle jagers.
Qure heeft ook zo iets dubbels, omdat de zorgsector zo'n rare branche is. De zorgsector is ultradubbel. Veelal is het behelpen en soms gaat het soepel -en om de haverklap wordt alles weer totaal anders, veelal na fors uitstel, en soms afstel. Qure is een vrolijke (en soms hardnekkige) observator van de laatste vindingen van de stelselwijzigingsindustrie, zeker waar het de zorgICT betreft.

Qure is dus geen principiële verdediger van het Open Source gedachtengoed -ook al liggen daar interessante opties. De toekomst is onvoorspelbaar. Qure kiest niet. Wij publiceren elk verdedigbaar standpunt. Zonder voorkeur. Zodat u beter kunt kiezen.

Naar boven
Wie leest Qure?

Qure heeft een uitgebreid lezerspubliek: bijna alle beslissers, sleutelfiguren en smaakmakers in de zorgICT (in Cure en Care) komen dagelijks bij Qure.
Qure wordt gelezen door praktisch iedereen die te maken heeft en krijgt met de praktische toepassing van ICT in het zorgproces.
Dat zijn o.a. hoofden ICT en hun staf, hoofden economisch administratieve dienst (HEAD's), directies en bestuurders en managers met ICT in hun portefeuille, consultants, XIS-leveranciers, zorgnetwerken, koepelorganisaties, vakgroepen medische informatica, ICT-bedrijven, gebruikersverenigingen, adviesbureaus, regie-organen, zorgverzekeraars en overheden. Daarbij komen verpleegkundigen met ICT in hun portefeuille, regionale EPD-projectleiders, informatieanalisten, systeemontwikkelaars, opleidingsfunctionarissen, netwerkbeheerders, studenten in de medische informatica, en vertegenwoordigers van belangenverenigingen.
Het is niet zozeer de individuele zorgverlener die Qure leest, al hebben we er daar ook nogal wat van. Maar dat gaat richting EPD-smaakmaker, bijvoorbeeld als bestuurder van een regionaal netwerk of gebruikersvereniging.
Steeds meer professionals krijgen in hun werk te maken met ICT- of EPD-ontwikkelingen. Dat verklaart de snelle groei van Qure, zowel in aantal lezers als in aantal gelezen pagina’s per dag.

Naar boven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naar boven © 2000 - 2024 Qure BV i.o. Amsterdam